Bethnahrain Organization for Women


Bethnahrain Organization for Women is opgericht in 2001 en begon haar activiteiten in Irak in 2003. De organisatie focust haar activiteiten voornamelijk op Chaldeeuwse-Syrische-Assyrische-Aramese vrouwen in het bijzonder en Irakese vrouwen in het algemeen. Doelen:

  • Organiseren van socio-culturele activiteiten en economische ontwikkeling van vrouwen
  • Ondersteuning van vrouwen in het geweldloos opkomen voor hun rechten in de breedste zin van het woord
  • Activeren van de rol van vrouwen in reconciliatie en opbouw van de samenleving
  • Versterken van het nationale eenheidsgevoel bij alle nationale en religieuze denominaties, zonder onderscheid
  • Het stichten van democratie en beëindigen van de politiek van ontkenning en onderdrukking
  • Democratieopbouw op basis van gelijkheid
  • Het ondersteunen van onderdrukte vrouwen en het verbeteren van hun rol in de samenleving en in het gezinsleven
  • Hulp- en dienstverlening aan jongeren en kinderen en de samenleving in het algemeen.

Sinds haar oprichting heeft Bethnahrain Organization for Women, in samenwerking met internationale organisaties, verscheidene onderwijsprojecten voor vrouwen, jongeren en kinderen gestart en volbracht.

NEEM CONTACT OP