Over Ons

Syriac Cross Organization voor noodhulp en ontwikkeling (SCO) is een vrijwillige hulporganisatie opgericht in 2013 in Al-Malikiyah, Syrië. De SCO, waaronder Syriac Cross Nederland opereert, wil invulling geven aan de begrippen veiligheid, stabiliteit en vrede in de wereld door het verdedigen van de mensenrechten en op te staan tegen onderdrukking en terrorisme. Zij staat voor handhaving van fundamentele mensenrechten in tijden van oorlog en vrede. SCO opereert in overeenstemming met de principes van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zoals overeengekomen in de Conventie van Genève. Syriac Cross is een vrijwillige hulporganisatie en juridisch onafhankelijk.​

​Vanuit de universele principes van mensenrechten en humaniteit zet Syriac Cross zich in om het Suryoyo (Syrische/Aramese/Assyrische) volk bij te staan in haar zware ontberingen en moeilijke levensomstandigheden. SCO werd opgericht als gevolg van de wrede, moeilijke en gevoelige omstandigheden waar het Suryoyo volk in Syrië en Irak onder gebukt ging. Dit verplichtte ons om naar verlichting van die pijn te zoeken en om te zorgen voor deze mensen. Wij helpen hun leven en hun gezondheid te beschermen en hun rechten te respecteren. Om de Suryoye te kunnen voorzien in hun eerste, dagelijkse levensbehoeften en om hen te helpen overleven in deze barre tijden van conflict, staat zij dicht bij hen en opereert zij overal daar waar de Syriërs haar nodig hebben. In het veld in Syrië en Irak probeert de SCO het directe lijden te verzachten en de samenwerking tussen de volkeren te verbeteren en verbroedering te bewerkstelligen.

SCO maakt bij haar functioneren geen onderscheid naar religie, ras, geslacht of etniciteit. Het streven van de organisatie is het vertrouwen en respect van ieder mens op deze aarde te winnen. Zij tolereert geen en zal niet betrokken zijn bij enige politieke, etnische of religieuze activiteit die de concepten van menselijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid niet respecteert. De Syriac Cross laat zich niet in met politieke, etnische of religieuze activiteiten welke de waarde van de mens reduceren tot object en welke ingaan tegen de concepten van juridische gelijkwaardigheid en humaniteit.​

​Syriac Cross Organization slaagt er in haar doelstellingen en programma’s te verwezenlijken door middel van coördinatie, samenwerkingen en partnerschappen met internationale organisaties zoals de European Syriac Union (internationale NGO, gezeteld in Brussel).ONZE VISIE

  • Het geven van humanitaire hulp en het bijstaan van (intern) ontheemden.​
  • Bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van door oorlog en geweld getroffen personen en families. In ons humanitaire hulp- en ontwikkelingswerk hebben wij een speciale focus op vrouwen en kinderen.​
  • Het geven van gezondheidszorg en psychische bijstand aan ontheemden en verdrevenen. Het investeren in de opbouw van gezondheidszorg en onderwijs.​
  • Ondersteuning aan gemeenschappen in hun lokale gemeenschapsopbouw.​
  • Werken aan duurzame ontwikkelingsprojecten welke uiteindelijk de hele samenleving dienen.​
  • Het promoten van mensenrechten en respect voor de naaste door het afbreken van scheidingsmuren en doorbreken van grenzen op basis van etniciteit en cultuur.

 

Hoe bereiken we onze Visie en Doelen

  • In samenwerking met regionale en international NGO’s, de Verenigde Naties en lokale autoriteiten. Door in nauwe samenwerking en in goede coördinatie op te treden met in het veld opererende NGO’s kan Syriac Cross sneller en efficiënter hulp faciliteren en haar boodschap van vrede en respect voor de mensenrechten beter uitdragen.
  • Door het scheppen van bewustzijn via hulpcampagnes in media, openbare ruimten en deur-aan-deur collectes.
  • Via collectes, fondsenwerving en het accepteren van donaties van private donateurs, NGO’s, regionale en international instellingen en van de Suryoyo gemeenschap in de diaspora.


MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Sandra Korteweg-Vermeer

Voorzitter Syriac Cross Nederland

Mushe Mutlu

Secretaris Syriac Cross Nederland

Ishak Kangus

Penningmeester Syriac Cross Nederland

NEEM CONTACT OP